Bằng khen của UBND Quận Nam Từ Liêm

Bằng khen của UBND Huyện Nam Từ Liêm tặng Traminco Group

Bằng khen của UBND Quận Nam Từ Liêm

Bằng khen của UBND Huyện Nam Từ Liêm tặng TGĐ Traminco Group