QUY ĐỊNH BÌNH LUẬN

1. Tôn trọng và lịch sự

Bất kỳ bình luận nào trên website Traminco Group đều phải tuân thủ nguyên tắc tôn trọng và lịch sự. Không được sử dụng ngôn ngữ thô tục, công kích, phân biệt chủng tộc, tôn giáo, quốc gia hoặc bất kỳ hành vi nào xúc phạm đến người khác.

2. Không spam

Bình luận trên website không được sử dụng để quảng cáo, chia sẻ liên kết không liên quan hoặc gửi các nội dung spam. Bình luận cần tương tác và đóng góp ý kiến xây dựng cho nội dung chủ đề.

3. Bình luận đúng chủ đề

Bình luận phải liên quan đến nội dung của bài viết, trang web hoặc cuộc thảo luận. Không được bình luận vô lý, nội dung không liên quan hoặc gây hiểu lầm.

4. Bảo vệ thông tin cá nhân

Không được tiết lộ thông tin cá nhân của người khác trong bình luận. Việc chia sẻ thông tin cá nhân không phù hợp hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác sẽ không được chấp nhận.

5. Chấp nhận ý kiến khác nhau

Traminco Group hoan nghênh ý kiến khác nhau và thảo luận xây dựng. Tuy nhiên, những bình luận phản đối, tranh cãi hay không đồng ý với ý kiến người khác cần được trình bày một cách lịch sự và có cơ sở lập luận.

6. Kiểm duyệt và loại bỏ bình luận không phù hợp

Traminco Group có quyền kiểm duyệt, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ bình luận nào không tuân thủ các quy định trên hoặc bất kỳ nội dung gây hại, đe dọa hoặc không phù hợp với chính sách của Traminco Group.

7. Không vi phạm bản quyền

Bình luận không được sao chép, trích dẫn hoặc sử dụng nội dung có bản quyền mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.

8. Tạo tài khoản và xác thực

Để bình luận trên website Traminco Group, người dùng có thể được yêu cầu tạo tài khoản và xác thực thông tin cá nhân. Việc này giúp duy trì tính xác thực và đảm bảo tính bảo mật của bình luận.

9. Không vi phạm pháp luật

Bất kỳ bình luận nào vi phạm pháp luật địa phương, quốc gia hoặc quốc tế đều bị cấm. Traminco Group sẽ không chịu trách nhiệm và có quyền báo cáo cho cơ quan chức năng những hoạt động bất hợp pháp được phát hiện trong các bình luận.

10. Bảo vệ quyền của Traminco Group

Bình luận không được sử dụng để phản đối hoặc tấn công Traminco Group, nhân viên hoặc đối tác của công ty. Mọi tranh chấp hoặc phản hồi nên được thể hiện một cách xây dựng và trên cơ sở thông tin chính xác.

11. Quyền của Traminco Group

Traminco Group có quyền quản lý, theo dõi, đánh giá và điều chỉnh bình luận trên website. Công ty có quyền xóa bình luận không phù hợp hoặc vi phạm quy định trên mà không cần giải thích hay thông báo trước.

12. Không chịu trách nhiệm về nội dung bình luận

Traminco Group không chịu trách nhiệm về nội dung của các bình luận trên website. Quan điểm và ý kiến trong bình luận là quan điểm cá nhân của người viết, và không thể hiện quan điểm hoặc chính sách chính thức của Traminco Group.

Những quy định trên được xây dựng nhằm đảm bảo môi trường bình luận lành mạnh, xây dựng và mang tính xây dựng trên website của Traminco Group. Người dùng cần tuân thủ các quy định này khi tham gia vào hoạt động bình luận trên trang web.