CHÍNH SÁCH BẢO MẬT WEBSITE

1. Mục đích

Chính sách bảo mật này nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của người dùng khi truy cập và sử dụng website của Traminco Group. Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

2. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân từ người dùng chỉ khi có sự đồng ý của họ. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của Traminco Group. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước đó của người dùng.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ người dùng để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm mà bạn quan tâm. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với người dùng và cung cấp thông tin mới nhất về các chương trình và hoạt động của Traminco Group.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để đảm bảo an toàn thông tin, ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng không đúng mục đích. Chúng tôi sử dụng các công nghệ và quy trình bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân.

5. Sử dụng cookie

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về hoạt động trên website và cải thiện trải nghiệm của người dùng. Cookie là các tệp nhỏ chứa dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Người dùng có thể tùy chọn từ chối việc sử dụng cookie trong trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến việc truy cập và sử dụng các chức năng của website.

6. Liên kết đến bên thứ ba

Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web bên ngoài mà không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Traminco Group. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web này. Khi rời khỏi website của chúng tôi và truy cập các trang web bên thứ ba, người dùng nên kiểm tra chính sách bảo mật của từng trang web đó.

7. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng hoặc nếu có yêu cầu pháp lý từ cơ quan có thẩm quyền.

8. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo ý định của mình hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Bất kỳ thay đổi nào trong chính sách này sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi. Người dùng được khuyến nghị kiểm tra định kỳ chính sách bảo mật để cập nhật về các thay đổi.

9. Liên hệ

Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc việc xử lý thông tin cá nhân, họ có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Chính sách bảo mật này được thiết lập để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của người dùng được bảo vệ và được sử dụng một cách an toàn và cẩn thận. Traminco Group cam kết tuân thủ các quy định bảo mật và pháp luật liên quan và nỗ lực cải thiện và duy trì mức độ bảo mật cao nhất cho website của chúng tôi.