CHÍNH SÁCH LIÊN KẾT WEBSITE

1. Mục đích

Chính sách liên kết của Traminco Group nhằm xác định quy định và hướng dẫn việc tạo liên kết đến trang web của chúng tôi. Chính sách này giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đảm bảo chất lượng của các liên kết được tạo đến Traminco Group.

2. Loại liên kết được chấp nhận

Chúng tôi chấp nhận các liên kết liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Traminco Group và mang tính chất hợp pháp, đáng tin cậy. Điều này bao gồm:
– Liên kết từ các trang web có nội dung tương tự với Traminco Group.
– Liên kết từ các trang web có liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của Traminco Group.
– Liên kết từ các trang web của đối tác hoặc khách hàng đã được chúng tôi hợp tác.

3. Quy định liên kết

– Tất cả các liên kết đến Traminco Group phải được thực hiện bằng cách sử dụng URL chính thức của chúng tôi hoặc các URL được ủy quyền bởi Traminco Group.
– Việc sử dụng logo hoặc hình ảnh của Traminco Group chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi.
– Không được tạo ra các liên kết gây hiểu lầm, mập mờ hoặc làm xấu uy tín của Traminco Group.
– Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên các trang web liên kết đến Traminco Group.

4. Tiêu chuẩn chất lượng

Chúng tôi duyệt xem và xem xét từng liên kết được gửi đến Traminco Group. Chúng tôi sẽ xem xét các tiêu chí sau đây để đảm bảo chất lượng:
– Liên kết phải liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Traminco Group.
– Nội dung trang web liên kết phải chất lượng, không vi phạm pháp luật và không chứa nội dung phản động hoặc gây hiểu lầm.
– Trang web liên kết phải có giao diện người dùng thân thiện và truy cập dễ dàng.

5. Quy trình xin liên kết

– Các yêu cầu liên kết đến Traminco Group phải được gửi đến bộ phận quản lý liên kết của chúng tôi thông qua email hoặc hình thức liên lạc khác được chỉ định.
– Trong yêu cầu liên kết, bạn cần cung cấp thông tin chi tiết về trang web của bạn, bao gồm tên trang web, URL, mô tả ngắn về nội dung trang web và lĩnh vực hoạt động.
– Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu và quyết định xem liệu liên kết phù hợp với chính sách và tiêu chuẩn chất lượng của chúng tôi.
– Nếu yêu cầu được chấp thuận, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin liên kết để bạn thêm vào trang web của mình.

6. Quyền của Traminco Group

– Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu liên kết nếu nó không tuân thủ chính sách hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của chúng tôi.
– Chúng tôi có quyền yêu cầu gỡ bỏ liên kết nếu chúng tôi phát hiện vi phạm chính sách hoặc vi phạm pháp luật.
– Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách liên kết này vào bất kỳ thời điểm nào và sẽ thông báo cho các bên liên quan.

Chính sách liên kết này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đảm bảo chất lượng của các liên kết được tạo đến Traminco Group. Chúng tôi cam kết duy trì một môi trường liên kết an toàn và có giá trị cho tất cả các bên liên quan.