ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

Chào mừng bạn đến với Traminco Group. Trang web này (sau đây gọi là “Website”) được cung cấp bởi Traminco Group (sau đây gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Việc truy cập và sử dụng Website này dưới bất kỳ hình thức nào đều tương đương với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây (sau đây gọi là “Điều khoản”). Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng Website.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Traminco Group là chủ sở hữu độc quyền của Website www.tramincogroup.com.vn, bao gồm nhưng không giới hạn đến các tài liệu, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ và nội dung khác trên Website. Mọi quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác đều được bảo vệ bởi luật pháp hiện hành. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên Website mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sử dụng Website

Bạn có quyền truy cập và sử dụng Website chỉ để mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sử dụng Website để phân phối, truyền tải, đăng tải hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin hoặc nội dung gây hại, đe dọa, phỉ báng, phản động, gây hiểu lầm, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm bản quyền hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của bên thứ ba.

3. Thông tin cá nhân

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân trên Website, bạn đồng ý rằng thông tin đó là chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật. Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

4. Liên kết bên ngoài

Website có thể chứa liên kết tới các trang web bên ngoài hoặc tài liệu được cung cấp bởi bên thứ ba. Những liên kết này chỉ được cung cấp để tiện lợi và không đại diện cho sự chứng thực hoặc ủy quyền từ phía chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên ngoài này hoàn toàn nằm trong trách nhiệm của bạn.

5. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin qua Internet không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, hư hỏng hoặc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của bạn do sự truyền tải qua Internet.

6. Bất đồng quyền lợi

Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng Website này sẽ được giải quyết thông qua các quy tắc và quy trình pháp lý hiện hành. Bạn đồng ý rằng các tòa án có thẩm quyền sẽ có quyền xem xét tranh chấp và bạn đồng ý tuân thủ quyết định cuối cùng của các tòa án.

7. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt các điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi có các thay đổi điều khoản sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

8. Hiệu lực

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và áp dụng đầy đủ.