Các lĩnh vực kinh doanh khác

Traminco Group là một công ty hoạt động chính trong lĩnh vực Đào tạo & Cung ứng nhân lực, Du học quốc tế. Ngoài ra, Traminco Group còn cung cấp một số dịch vụ kinh doanh khác như sau