Phiếu trả lời của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Traminco Group tổ chức kỳ thi sát hạch tay nghề hàn đóng tàu của KOSHIPA

Xem chi tiết thông tin phiếu trả lời của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc của Công ty Cổ phần Trường…

Các tỉnh bị cấm xuất khẩu Hàn Quốc 2023

Các tỉnh bị cấm đi xuất khẩu Hàn Quốc 2023

Các tỉnh bị cấm xuất khẩu Hàn Quốc 2023 là các tỉnh nào? Tại sao các tỉnh bị cấm xuất khẩu Hàn Quốc 2023? Hàn Quốc đã áp dụng biện pháp tạm ngừng tiếp nhận…