Đơn hàng tuyển gấp

Dập kim loại
Nhật Bản Hết hạn Gifu Mức lương: ¥972 /Giờ
Đúc nhựa
Nhật Bản Hết hạn Aichi Mức lương: ¥986 /Giờ
Giặt là công nghiệp
Nhật Bản Hết hạn Saitama, Tochigi Mức lương: ¥161370 /Tháng
Công nghiệp ô tô
Nhật Bản Hết hạn Nara Mức lương: ¥900 /Giờ
Sản xuất bao bì
Nhật Bản Hết hạn Gifu Mức lương: ¥910 /Giờ

Ngành nghề tuyển dụng