Đơn hàng tuyển gấp

Cơ khí chế tạo/ Hàn
Nhật Bản Đang tuyển Mie, Aichi Mức lương: ¥1027 /Giờ
Giúp việc nhà
Đài Loan Hết hạn Đài Trung, Đài Bắc, Cao Hùng Mức lương: NT20000 /Tháng
Công nghiệp ô tô
Nhật Bản Hết hạn Gifu-ken Mức lương: ¥950 /Giờ
Cơ khí chế tạo/ Hàn
Nhật Bản Hết hạn Saitama Ken Mức lương: ¥164000 /Tháng
Cơ khí chế tạo/ Hàn
Nhật Bản Hết hạn Mie, Aichi Mức lương: ¥1027 /Giờ
Công nghiệp nhựa
Nhật Bản Hết hạn Aichi Mức lương: ¥1027 /Giờ
Cơ khí chế tạo/ Hàn
Nhật Bản Hết hạn Aichi Mức lương: ¥1027 /Giờ
Phun sơn
Nhật Bản Hết hạn Shizuoka Mức lương: ¥984 /Giờ
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh
Nhật Bản Hết hạn Aichi Ken Mức lương: ¥180000 /Tháng
Điện/ Điện tử
Nhật Bản Hết hạn Gifu Mức lương: ¥950 /Giờ

Ngành nghề tuyển dụng